BAĞLANTILAR

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA

MİSYON
Üniversitemizin öğrencilerine, öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde,  öğrencilikle ilgili  işlemleri eksiksiz ve  en kısa sürede yapmak, bu işlemleri yaparken eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitimin sağlıklı olarak yürütülmesine çalışır.

VİZYON
Ulusal ve uluslararası standartlarda öğrencilerimize güler yüzlü ve kalitede hizmet sunmak için işlerinde uzman, yenilikçi elemanlarla daha az insan kaynağı, daha çok teknolojik imkânları kullanarak hızlı, nitelikli ve beklentilere uygun olarak hizmet vermektir.

ÖĞRENCİ İŞLERİNİN GÖREVLERİ
1. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Dikey Geçiş Sınavı, Ek kontenjan sonucunda Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerle ilgili gerekli duyuruları yapmak, adreslerine Üniversitemizi tanıtıcı broşür, şartlarımız, koşullarımızı belirten dokümanlar göndermek, kayıtlarını yapmak, dosyalarını oluşturmak, mezuniyet veya ayrılış tarihine kadarki süreçlerinde onlara yardımcı olmak. Mezun veya ayrılan öğrencilerin dosyalarını arşivde muhafaza etmek.
2. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet, geçici mezuniyet belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin lise diplomalarının mezun oldukları liselerinden istenmesi, kayıt yaptıran tüm öğrencilerin liselerinden mezun olup olmadıklarının teyidinin yapılması, kayıt dondurma işlemlerinin takibi.
3. Eğitim-öğretim dönemleri başlamadan öğrencilerin alacakları derslerin bölüm sekreterleri tarafından alınacakların aktif, alınmayacakların pasif işlemlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
4. Çift anadal, yandal, Üniversite içi ve Üniversite dışı yatay geçiş, uluslararası öğrenci, özel öğrenci, erasmus, yüksek lisans ve doktora koşullarımızı, kontenjanlarımızı ve başvuru şartlarını derlemek ve zamanında duyurularını yapmak, müracaat edenlerin belirtilen şartlarımıza uygunluğunu kontrol etmek, şartları uygun olanların durumlarının görüşülmesi için ilgili yönetim kurullarına sevkini yapmak. Üniversitemize gelmeleri uygun görülen asil ve yedek öğrencileri web sayfamızda ilan edip, kayıtları yapılır, mezuniyete kadarki süreçlerinde yardımcı olmak. Mezun veya ayrılanların dosyalarını arşivde muhafaza etmek.

Devamı »»

HABERLER / DUYURULAR