Öğrenci İşleri Müdürlüğü

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

MİSYONU
Üniversitemizin öğrencilerine, öğrenim süresi boyunca ilgili yasa ve mevzuat çerçevesinde,  öğrencilikle ilgili  işlemleri   eksiksiz ve  en kısa sürede yapmak, bu işlemleri yaparken eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitimin sağlıklı olarak yürütülmesine çalışır.

VİZYONU
Ulusal ve uluslararası standartlarda öğrencilerimize güler yüzlü ve kalitede hizmet sunmak için işlerinde uzman, yenilikçi elemanlarla daha az insan kaynağı, daha çok teknolojik imkânları kullanarak hızlı, nitelikli ve beklentilere uygun olarak hizmet vermektir.

ÖĞRENCİ İŞLERİNİN GÖREVLERİ
1. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Dikey Geçiş Sınavı, Ek kontenjan sonucunda Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerle ilgili gerekli duyuruları yapmak, adreslerine Üniversitemizi tanıtıcı broşür, şartlarımız, koşullarımızı belirten dokümanlar göndermek, kayıtlarını yapmak, dosyalarını oluşturmak, mezuniyet veya ayrılış tarihine kadarki süreçlerinde onlara yardımcı olmak. Mezun veya ayrılan öğrencilerin dosyalarını arşivde muhafaza etmek.
2. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet, geçici mezuniyet belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin lise diplomalarının mezun oldukları liselerinden istenmesi, kayıt yaptıran tüm öğrencilerin liselerinden mezun olup olmadıklarının teyidinin yapılması, kayıt dondurma işlemlerinin takibi.
3. Eğitim-öğretim dönemleri başlamadan öğrencilerin alacakları derslerin bölüm sekreterleri tarafından alınacakların aktif, alınmayacakların pasif işlemlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.
4. Çift anadal, yandal, Üniversite içi ve Üniversite dışı yatay geçiş, uluslararası öğrenci, özel öğrenci, erasmus, yüksek lisans ve doktora koşullarımızı, kontenjanlarımızı ve başvuru şartlarını derlemek ve zamanında duyurularını yapmak, müracaat edenlerin belirtilen şartlarımıza uygunluğunu kontrol etmek, şartları uygun olanların durumlarının görüşülmesi için ilgili yönetim kurullarına sevkini yapmak. Üniversitemize gelmeleri uygun görülen asil ve yedek öğrencileri web sayfamızda ilan edip, kayıtları yapılır, mezuniyete kadarki süreçlerinde yardımcı olmak. Mezun veya ayrılanların dosyalarını arşivde muhafaza etmek.
5. Birimimizin düzenlediği belgeler şunlardır:
Öğrenci belgesi, öğrenci kimliği, askerlik erteleme belgesi, sertifika, mezuniyet belgesi, diploma, onur (şeref) belgesi, yüksek onur (yüksek şeref) belgesi
6. Öğrenci işleri ile ilgili her türlü yazışmanın ve dosyalamanın yapılmasını sağlamak.
7. Öğrenci özlük ve not işlerinin sağlıklı tutulmasını ve saklanmasını sağlamak.
8. Fakülteler / Enstitüler / Meslek Yüksekokulu görevlileri ile öğrenci işleri arasında bilgi akışını sağlamak.
9. Üniversitemizin akademik ve idari birimler ile diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları her türlü istatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
10. Çeşitli kurumlardan gelen burslarla ilgili duyuruları yapmak, bu burslar için şartları uygun olanların istemiş oldukları belgeleri hazırlamak.
11. Mecburi staj yükümlülüğü bulunan öğrencilerin stajlarla ilgili tüm işlemleri yapmak.
12. Öğrencilerle ile ilgili her türlü işlemleri yapmak ve bu işlemlere ait belgeleri muhafaza etmek.
13. Öğrencilere ait başarı burslarını ve başarı oranlarını tespit etmek.   
14. Hizmet faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.
15. Birim içinde etkin bir kayıt ve dosya sistemi kurmak, yürütmek ve geliştirmek.
16. Öğrencilerin kayıttan mezuniyete kadarki tüm işlemlerini bilgisayar ortamına aktarılmak, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde bulunularak Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi’nin sağlıklı bir şekilde hizmet görmesi sağlanmaktadır.
17. YÖK, ÖSYM, KYK, Üniversitemizdeki fakülteler ve meslek yüksekokulu ile diğer kurumların göndermiş oldukları yazılara cevap vermek.
18. Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.
19. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Müdürlüğü'nün temel görevi, başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretim üyelerimize, velilerimize ve idari personelimize doğru bilgiyi, yürürlükteki mevzuata uygun olarak iletmek ve bu mevzuatta yer alan iş ve işlemleri akademik takvimimize uygun olarak zamanında yapmaktır.