Öğrenci İşleri Müdürlüğü

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ ÖN KAYIT VE ÖZEL YETENEK SINAV DUYURUSU

Zirve Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’ne yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. Ön kayıt başvuruları 07.05.2014 - 04.08.2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’ne ön kayıt ve özel yetenek sınavıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılında;
9 (dokuz) öğrenci tam burslu,
9 (dokuz) öğrenci %50 burslu,
9 (dokuz) öğrenci %25 burslu
63 (altmış üç) ücretli
Toplam 90 (doksan) öğrenci alınacaktır.


SINAVLAR 05 Ağustos 2014’te Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Binası’nda yapılacaktır.


A. Başvuru Şartları:

1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
2. T.C. uyruklu öğrencilerden; 2014 YGS puan türlerinden birinden en az 140 puan almış olmak ve herhangi bir üniversiteden disiplin nedeni ile uzaklaştırılmamış olmak.
3. Uluslararası öğrencilerden; Üniversitemizin kabul ettiği ulusal ve uluslararası sınavlardaki başarı şartını sağlamış olmak (Zirve Üniversitesinin Kabul Ettiği Ulusal ve Uluslararası Sınavları görmek için tıklayınız).
4. 2014 merkezi yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan öğrenciler de başvuru yapabilirler.

B. Başvuru için Gerekli Belgeler:

1. T.C. uyruklu öğrenciler, https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=1577 adresinden alınan 2014-YGS Sonuç Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı. Uluslararası öğrenciler; YÖS, SAT, GCE, ACT, Uluslararası Bakalorya veya diğer sınav (öğrenim gördüğü ülkenin ulusal sınavı ya da uluslararası sınavlar) sonuç belgesinin onaylı örneği.
2. Nüfus cüzdanının arkalı önlü onaysız fotokopisi
3. 1 adet 4,5 x 6 cm boyutunda vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, sakalsız, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır). Polaroid ve fotokopi fotoğraf kabul edilmeyecektir.
4. Mezun olduğu okuldan alınan diplomanın arkalı önlü fotokopisi, diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları ikinci bir diploma ya da “DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS ÖĞRENİM BELGESİ” ile de kayıtları yapılabilmektedir. Yurtdışı ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için denklik belgesi (İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilmektedir).
5. Özel yetenek sınav ücreti olan 250 TL’nin; (Yalnız İki yüz elli Türk Lirası) Bank Asya Gaziantep Şubesinin (Şube kodu 10) 2231476-7 TL hesabına (IBAN NO: TR80 0020 8000 1002 2314 7600 07), Ad Soyad, T.C. kimlik numarası ile iç mimarlık özel yetenek sınav ücreti olduğu belirtildiği dekont. Yatırılan sınav ücreti her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

C. Başvuru Yeri ve Tarihi:

Başvuru formunu (başvuru formunu indirmek için tıklayınız) bütün belgeler tamamlanmış olarak Zirve Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü (B Blok 402-403-405-411 Nolu Ofis), Kızılhisar Kampüsü, 27260 Şahinbey / Gaziantep adresine 04 Ağustos 2014 Pazartesi gününe kadar, posta veya başvuran kişi ya da bir başkası tarafından ulaştırılması gerekir. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Koşulları sağlamadığı için eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlara bildirim yapılmaz. Sınavla ilgili detaylı bilgi almak için (0342) 211 66 66 numaradan; 6821’de Anıl TANRITANIR, 7503’de Serdar BİLİCİ, 6834’de Burçin KUTSAL YAŞAR ya da 6955 Pınar MÜFTÜOĞLU ile görüşülebileceği gibi sorunlarınızı anil.tanritanir@zirve.edu.tr, serdar.bilici@zirve.edu.tr, burcin.yasar@zirve.edu.tr, pinar.muftuoğlu@zirve.edu.tr elektronik posta adresine de iletilebilirsiniz.