BAĞLANTILAR

» SIK SORULAN SORULAR

1.      Sürekli Eğitim Merkezi’nizdeki kursiyer öğrenciler hakkında bilgi verir misiniz?         
Kursiyer öğrenciler, bilgi  ve becerilerini, yabancı dil bilgilerini geliştirmek üzere, dışarıdan Sürekli Eğitim Merkezimizdeki derslere katılma izni verilen öğrencilerdir. Kursiyer öğrenciye; diploma, ünvan ve kredi verilmez. Ancak devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir. Öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kursiyer öğrencilerin katıldıkları ders kredileri esas alınarak, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler. Bu kursta alınan sertifika Üniversitemizdeki İngilizce yeterlik sınavından başarılı olunduğu anlamını taşımaz. 

2.      İngilizce yeterlik sınavı öncesinde, Zirve Üniversitesi’nin düzenlediği herhangi bir kurs programı var mıdır?
Yabancı Dil Yeterlik sınavı için üniversitemizin düzenlediği kurs programı bulunmamaktadır. Ancak yeterlik sınavına ilişkin detaylar (0342) 211 66 66 (6777) numaradan telefonda alınabilir.

3.      Meslek Yüksekokulu’nuza giriş şartları nelerdir?
Meslek lisesi mezunu öğrenciler, sınavsız geçiş hakkından faydalanarak ÖSYM tarafından Meslek Yüksekokulu’muza yerleştirilebilmektedirler. 2009 yılında; Bilgisayar Programcılığına kayıt yaptıran öğrencilerin % 47,05’i, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı Programına kayıt yaptıran öğrencilerin % 6,25’i, Dış Ticaret Programına kayıt yaptıran öğrencilerin % 6,66’sı, İşletme Yönetimi Programına kayıt yaptıran öğrencilerin % 4,3’ü meslek lisesi mezunu, geriye kalanlar düz lise mezunları idi.

4.      Ek kontenjan ile kayıt yaptırabilir miyim?
Adayın ek yerleştirme ile kayıt yaptırabilmesi için, o yıl yapılan YGS veya LGS’ye girmiş olması ve o yılda Açıköğretim Fakültesi veya özel yetenekle öğrenci alan programların haricinde herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilmeme şartıyla, ÖSYM tarafından yayımlanan ek kontenjan kılavuzunda belirtilen esaslar dikkate alınarak, tercih edilen programın taban puanından düşük olmaması koşuluyla yerleştirme yapılmaktadır. Ek yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra, Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin üç gün içerisinde kesin kayıtların yapılması için Öğrenci İşleri Müdürlüğü’müze, istenen belgelerle birlikte bizzat başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte kaydını yaptıran öğrenci, hemen eğitim-öğretime devam eder. Belirtilen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler hiçbir hak iddia edemezler.

5.      Kampüste internet olanakları nelerdir? e-posta/e-mail adresimiz olabiliyor mu?
Zirve Üniversitesi’nde teknoloji eğitimin vazgeçilmezidir. Tüm kampüste kablosuz (wireless) internet erişimi imkânı vardır. Kampus içerisinde her an sınırsız internet erişimi mevcuttur. Hem kablolu, hem kablosuz internet altyapısı ile her an her yerde internette gezinti yapılabilmektedir. Kayıt yaptıran her öğrenciye (adı.soyadı@std.zirve.edu.tr) uzantılı elektronik posta adresi verilmekte şifre olarak da vatandaşlık numaralarını girmeleri gerekmekte olup, daha sonradan bu şifreler öğrenciler tarafından değiştirilebilmektedir. Duyurular bu elektronik posta adreslerine yapılmakta olduğundan öğrencilerimizin sık sık elektronik postalarını kontrol etmelerinde yarar vardır. Öğrenciler mezun veya ayrıldıktan sonra, elektronik posta adresleri mezunlar veya ayrılanlar mail listelerine taşınmakta ve Zirve Üniversitesi mezunları veya ayrılanları Üniversitemiz ile iletişimleri devam ettirilecektir. Bunların haricinde şu anda toplam 100 bilgisayarın bulunduğu iki bilgisayar laboratuarımızda öğrencilerimiz ödev ve projelerini hazırlayabilmekte, internet erişim hizmetlerinden faydalanmaları için açık tutulmaktadırlar.

6.      Zirve Üniversitesi’nde otopark alanları mevcut mudur?
Gerek öğrenciler, gerekse akademik ve idari personel için kampus içerisinde 24 saat güvenlik görevlilerince kontrol altında olan toplam 300 araçlık kapalı otopark yakında hizmete sunulacaktır.

7.      Daha önce bir başka üniversitede öğrenim görürken aldığım derslerinden, Zirve Üniversitesi’ndeki programımda muaf sayılabilir miyim?
Daha önce bir başka üniversitede eğitim gören öğrenciler, Üniversitemizin hazırlık sınıfından başarılı olduktan sonra, devam edecekleri önlisans ve lisans programındaki derslerden bazılarını daha önceden almış ve başarılı olmuş iseler, bu derslerin içerikleri ile teorik, uygulama ve kredi saatleri uygun olanlardan muaf sayılabileceklerdir. Bunun için öğrencinin ilgili fakülte veya meslek yüksekokuluna sunacağı dilekçesine, ayrıldığı kurumdan aldığı onaylı transkriptinin aslı ile bu transkriptte belirtilen derslerin onaylı içeriklerini de iliştirmesi ve muaf sayılmak istediği dersleri belirtmesi gerekmektedir. Muaf sayılan derslerin fazla olması durumunda, şayet o programda üst sınıflar var ise üst sınıflara da intibakı yapılabilecektir.

8.      Başka bir Üniversitede hazırlık gördüm ve başarılı oldum, bu yıl Üniversitemize kayıt yaptırdığım takdirde yeniden hazırlık okuyacak mıyım?
Üniversitemizin hazırlık muafiyet sınavından da başarılı olunması gerekmektedir.

9.      ÖSYM tarafından yerleştirilen “Burslu” , “%50 Burslu” öğrenciler ile yerleştirildikleri puan türlerine göre (DİL-1 puanı ile ek puan hariç) ilk 10.000’e giren öğrencilere verilen burslar hazırlık sınıfını da kapsar mı?
Yukarıdaki üç burs da Hazırlık sınıfı da kapsamaktadır.

10.     Askerlik şubesi veya Emniyet Müdürlüğü’nden alınan şehit veya gazi çocuğu olduğuna dair belge sunulması halinde eğitim-öğretim ücretlerinde herhangi bir indirim söz konusu mudur?
Eğitim-öğretim ücretlerinde herhangi bir indirim olmayıp, çeşitli kurum ve kuruluşların burslarında, burs komisyonumuz bu öğrencilere öncelik vermektedir.

11.     Pedegojik formasyon ile ilgili bilgi almak istiyorum ne yapmalıyım?

Pedegojik formasyonlarla ilgili şartları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nın (0342) 211 66 66 (6756) numaralı telefondan alınabilir.

12.     Yeni kayıtta ÖSYM Kılavuzunda kayıt için istenen belgelerden başka belge isteyecek misiniz?
Üniversitemizce ÖSYM Kılavuzunda belirtilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün web sayfasında ilan edilecektir.

13.     Zirve Üniversitesinin haricinde bir üniversite öğrencisiyim, yaz okulunu Üniversitenizde almam uygun görülmesi halinde Vilayetinizde bulunan yurtlardan hangi şartlarda yararlanabilir miyim?
Gaziantep Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü’nün (0342) 360 07 00 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz.

14.     Yurt ücretleri ve şartları hakkında nasıl bilgi alabilir miyiz?
Barınma ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

15.     Üniversitenizin spor imkânları nelerdir?
Öğrencilerimiz Üniversitemizin spor kulüplerinde spor yaşamlarını devam ettirdikleri gibi, spor alanlarımızda da günün tüm saatlerde faydalanabilmek için, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’nden izin almak şartıyla, hafta sonları da dâhil olmak üzere en geç 22.00’a kadar faydalanılabilmektedir.

16.     Zirve Üniversitesi’nin herhangi bir bursunu alan öğrenci, başka burs olanaklarından yararlanabilir mi? Bu durum Üniversiteden alınan bursu etkiler mi?
Öğrencilerimizin Üniversitemiz dışındaki kaynaklardan aldıkları burslar, Zirve Üniversitesi’ndeki burslarını etkilemez.

17.     Sağlık İşlemleri hakkında bilgi verir misiniz?

2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilerin sosyal güvenceleri olsun veya olmasın tüm öğrencilerin ayaküstü tedavileri, Üniversitemizin Mediko Sosyal’indeki doktorumuz ve sağlık memurumuz tarafından ücretsiz yapılabilecektir. Ayrıca ilerleyen zamanlarda da Uzman Psikiyatr tarafından haftanın belirli günlerinde randevu ile öğrencilerimize hizmet verilebilecektir.

18.     Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Hazırlık sınıfında devam zorunluluğu teorik ve uygulamalı derslerde %90 iken, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktorada teorik ve uygulamalı derslerde devam zorunluluğu %80’dir. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen, ya da uygulamalarda başarılı olmayan ve / veya verilen projeleri tamamlamamış öğrenciler final sınavlarına giremezler, girmiş olsalar dahi bu sınavlar geçersiz sayılır.

19.     Öğrenim Kredisi nedir?
Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak maksadıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğretim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlüğü bulunmayan borç paradır.

20.     Öğrenci etkinliklerine nasıl başvurabilirim?
Üniversitemizin Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü’yle iletişim kurmalısınız.

21.     Hazırlık Sınıfında alınan raporlar hakkında bilgi verir misiniz?
Dönem içinde alınan raporlar devamsızlıktan sayılmaktadır. Her kurda bir öğrencinin raporlu olduğu günler da dâhil olmak üzere toplam beş gün devamsızlık hakkı vardır. Rapor dâhil beş günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler final sınavlarına alınmazlar. Final sınavlarına girmiş olsalar dahi bu sınavları geçersiz sayılır. Öğrenciler raporlu olunan sürelerde yapılmış ara sınavların, kısa süreli sınavların, ödev ve etkinliklerin telafi sınavlarına, final sınavlarından önce alınırlar. Alınan raporlar, tam teşekküllü hastanelerden olmalı, sağlık ocaklarından veya dispanserlerden alınan raporlar kabul edilmemektedir.

22.     Birimci sınıfın güz ve bahar yarıyıllarında bazı dersleri alıp, bazılarını da ikinci sınıfta alttan alabilir miyim?
Birinci sınıf öğrencileri, kayıtlı oldukları yarıyıllara ait tüm dersleri almak zorundadırlar.

23.     Kayıt sildiren öğrencinin eğitim ücreti iade edilir mi?
Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, öğrenci kayıtlarının bittiği günden sonra, kayıt yaptıranların bilgilerinin ÖSYM’ye bildirilmesinden sonra kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, güz yarıyılı ücretinin tamamını ödemek zorunda iken, eğitim-öğretime devam eden öğrenciler ise, kaydın silindiği döneme ait ücretin tamamı öderler (güz yarıyılında kaydını sildiren öğrenci, güz yarıyılı ücretinin tamamını öder, bahar yarıyılında kaydını sildiren öğrenci, bahar yarıyılı ücretinin tamamını öder)

24.     Üst yarıyıldan ders almanın şartı nedir?
Üst yarıyıldan veya yaz okulundan üst sınıftan ders alınabilmesi için alınacak olan dersin mevcut sınıfın bulunması ve bulunulan döneme kadar alınması gereken tüm derslerin alınması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması halinde güz veya bahar yarıyılında alınan derslere ilave olarak, üst sınıftan alacağı derslerin bulunduğu sınıf dersleri ile çakışmaması ve alacağı yeni derslerin açılmış olması kaydıyla ve danışman öğretim elemanının uygun görmesi halinde toplam kredilerinin  %15’i kadar üst sınıftan ders alınabilmektedir. Yaz okulunda ise toplam en fazla üç ders, dokuz kredilik ders alınabilmektedir.

25.     Bir dersin başarı notuna itiraz edebilir mi?

Öğrenciler bir notun internet üzerinden ilanından itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığına yazılı (FORM DİLEKÇE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) veya elektronik posta (e-mail) ile itirazda bulunabilirler. İlgili öğretim elemanı, dersin başarı notuna katkısı bulunan bütün çalışmaları tekrar inceleyerek, itirazı en geç bir hafta içinde değerlendirir ve sonucu bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Öğrenci, sonucun kendine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Rektörlüğü itirazda bulunabilir. Bu süreyi aşanlar, itiraz hakkını kaybetmiş olurlar.

26.     Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden nasıl faydalanabilirim?
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi sayesinde öğrencilerimiz; transkriptlerini, öğrenim ücretlerini ödeme durumlarını, sınav tarihlerini, öğretim programlarını, genel veya şahsi duyurularını takip edebilecekler, dönem başlarında da kayıt yenileme işlemlerini yapabileceklerdir. Onaysız olarak da öğrenci belgesi, transkript, ders kayıt çıktısını alabileceklerdir.

27.     Öğrenci İşleri Bilgi Sistemindeki şifremi unuttum ne gibi işlem yapmalıyım?
İlerideki zamanda C:http://…………..zirve.edu.tr adresindeki menüyü kullanarak şifre sıfırlaması yaparak, şifre oluşturabileceksiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra herhangi bir sorun yaşamanız halinde bölüm sekreterliğine başvurunuz.

28.     Çeşitli kurumlara ait Üniversiteniz öğrencisi olduğuma dair belgeleri nerede onaylatabilirim?
Öğrenci İşlere Müdürlüğü’nden

29.     Lisans öğrenimini tamamlamayanlar önlisans diploması alabilirler mi?
Hazırlık sınıfı hariç ilk dört yarıyılın derslerini alıp başarmış ve bu dört yarıyılın genel not ortalaması en az 2,00 ise, ayrıldığı bölümde staj yapma zorunluluğu var ise o programdaki öğrencilerin mezuniyet için gerekli olan staj günlerinin yarısı kadar da staj yapmış ve bu stajı kabul edilmiş ise, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden alınacak olan ilişik kesme belgesinde belirtilen yerlerden ilişiğini kesip, önlisans diploması alarak Üniversitemizden ayrılacağına dair dilekçe vermesi durumunda önlisans diploması düzenlenebilir.

30.     Nüfus kimlik bilgilerimde değişikliği nasıl bildirebilirim?
Ad, soyad veya nüfus kimlik bilgilerinden olan Ana adı, Baba adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni hali vb. değişiklik olması veya düzeltme olmuş ise yeni nüfus cüzdanı, varsa mahkeme kararının aslı ile onaysız fotokopisinin iliştirildiği bir dilekçenin Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne verilmesi halinde gerekli değişiklikler yapılabilecektir. Eğer değişiklik yeni kimlik kartı çıkarılmasını gerektiriyor ise eski kimlik kartı alınarak yerine yeni kimlik kartı verilir.

30.     Bir günde en fazla kaç dersin vize veya final sınavına girebilirim?
Bir eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl/yıl için öngördüğü derslerden aynı gün içinde en fazla ikisinin vize veya final sınavları yapılabilir.

31.     Final sınavlarının yapılacağı tarihler ve yerleri ne zaman ilan edilir?
Yarıyıl/yıl içi sınavları ve başarı notunu etkileyen çalışmaların sonuçları, sınavların yapıldığı ya da çalışmaların ilgili öğretim elemanına teslim edilmesi gereken tarihten itibaren, o yarıyılda/yılda derslerin bittiği günü aşmamak şartıyla en geç bir hafta içinde duyurulur.

32.     Hangi hallerde mazeret sınavı açılabilir?
Final sınavlarının haricindeki tüm sınavlarda öğrencinin mazeretini belgelemesi şartıyla mazeret sınavları açılabilir. Mazeret kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden en geç üç gün sonra; hazırlık bölümü öğrencisi ise Öğrenci İşleri Müdürlüğüne, önlisans ve lisans öğrencisi ise ilgili dekanlığa ya da meslek yüksekokuluna sunulması gerekmektedir. (FORM DİLEKÇE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Final sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ancak Türkiye’yi ya da Üniversitemizi temsilen spor yarışmalarına ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan milli sporculara, izinlerinin bittiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde başvurmaları durumunda izinli oldukları süre içinde sınavlara giremedikleri dersler için, ait oldukları öğretim dönemine bakılmadan, ilk sınav döneminde kullanılmak üzere fakülte veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile mazeret final sınavlarına alınabilirler.

33.     Lise diplomamızın aslını (dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler meslek yüksekokulu) diplomalarımızın aslını) alabilir miyiz?

Lise diplomanızın aslını (dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler meslek yüksekokulu diplomalarının asıllarını) mezuniyet veya kayıt silinme durumunda alabilirsiniz. Öğrenciliğiniz devam ederken diplomanızı alamazsınız. Ancak gerektiğinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından onaylı örneklerini alabilirsiniz.

34.     Öğrencilere uygulanan disiplin cezaları nelerdir?
Uyarma: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Kınama: Öğrenciye, öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesidir.
Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha yükseköğretim kurumlarından herhangi birine alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.

35.     Aldığım disiplin cezaları kimlere bildirilmektedir?
Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza,
a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
b) Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,
c) Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel kuruluş veya kişilere,
ç) Yükseköğretim Kuruluna,
Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten:
d) Bütün yükseköğretim kurumlarına,
e) İlgili askerlik şubesine,
f) ÖSYM Başkanlığına
g) Üniversitemizdeki tüm fakülte dekanlıklarına / meslek yüksekokulu müdürlüğüne
ğ) Yurdumuzdaki tüm yükseköğretim kurumlarına

36.     Verilen disiplin cezalarına karşı itiraz etme veya idari yargıya gitme hakkım var mı?
Uyarma, kınama cezaları ile bir haftadan bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez.
Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma kararına karşı 15 gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Üniversite Yönetim Kurulu, kararı inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar. Üniversite Yönetim Kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan yükseköğretim kurumundan çıkarılma ceza kararlara karşı idari yargı yolu açıktır.

37.     Almam gereken dersleri ders programımın yoğunluğu nedeniyle almama hakkım var mı?
Almama hakkınız var, yalnız seçilip de alınmayan dersler açıldıklarının ilk döneminde almanız zorunludur.

38.     Hazırlık sınıfından sonra, her dönem başında öğrenim ücreti ile ders kaydımı yaptırıp derslere devam etmesem kaydım silinir mi?
Önlisans öğrencileri kayıtlarını yaptırdıkları yıldan itibaren azami öğrenim süresi olan beş yıl, lisans öğrencileri kayıtlarını yaptırdıkları yıldan itibaren azami öğrenim süresi olan sekiz yıl içinde mezuniyet için başarısız veya hiç alınmamış ders sayılarının beşten fazla olması durumunda kayıtları silinir. Azami öğrenim sürelerinden sonra mezuniyet için başarısız ders sayısı; dört veya beş ise bir buçuk dönem, bir iki üç ise sonsuz sınav hakkı verilir. Ek süre öğrenim gören öğrenciler öğrenim ücretleri ile ders kayıtlarını yaptırmadıkları anda kayıtları silinir.

39.     AA haricindeki bir dersi, sonraki dönemlerde veya yaz okulunda yeniden almam durumunda transkpittimde hangi not görülecektir?
Yeniden alınan bir dersin en son notu görülür, en son alınan not öğrencinin lehine olabileceği gibi aleyhine de olabilir. .

40.     Sosyal faaliyetlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Zamanımızı daha iyi değerlendirmek için ne yapabilirim?
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü ile iletişim kurmanız gerekmektedir.

41.     Öğrenim ücretlerini hafta sonu yatırabilir miyim?
Evet; belgelemek suretiyle bankamatikten veya internet bankacılığı aracılığıyla çıktı almak suretiyle öğrenim ücretleri hafta sonu da yatırılabilir.

42.     Üniversitenize yeni kayıt yaptırdıktan sonra başka kayıt işlemleri olacak mı?
Yeni kayıt yaptıran öğrencilerden eğitim-öğretimin başlangıcından önce yapılan İngilizce yeterlik sınavından yeterli puan alınmış veya TOEFL sınav belgesini sunmuş olan öğrenciler internet üzerinden kayıt yenileme (ders kaydı) işlemini yapmak zorundadırlar.

43.     Bir dönemde alacağım derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?
İlk defa alınan dersler ve daha önceden alınıp başarısız olunan dersler ile daha önceden alınıp notlarının yükseltilmesi için yeniden alınan derslerin toplam kredilerinin 30’u aşmaması gerekmektedir.

Bir dersin kredisi = [dersin teorik ders saati] + [(uygulama ders saati + laboratuar ders saati)/2] dir.

44.     + 10 krediyi hangi durumlarda alabilirim?
Alacağı dersin devam koşulunu önceki dönemlerde yerine getirmiş ve yalnız sınav hakkını kullanacağı derslerin bulunması,
Not ortalamasının düşük olması nedeniyle bir sonraki dönemde ders alamayacak durumda olunması,
Önkoşullu dersler gibi bir durumun olması,
Bulunduğu döneme kadar alınması gereken dersleri alıp, başarması ve genel not ortalamasının 3,00’ın üzerinde bulunması,
Çiftanadal veya yandal öğrencisi olması
Halinde Birim Yönetim Kurulu Kararı ile +10 krediye kadar ders alınabilir.

45.     Lisans öğrencilerinden olup, öğrenim sürelerince üstün başarı gösteren öğrenciler nelerden yararlanabilirler?
Bulundukları döneme kadar alınması gereken derslerinin tümünü alıp, bunlardan başarılı olan ve genel not ortalaması 3,00’ın üstünde olan öğrenciler her dönem sonunda almış oldukları derslerin %15 fazlası kadar dersi üst sınıflardan açılan dersleri alarak kısa sürede öğrenimlerini tamamlama imkânı bulabilmektedirler.

46.     Üstün başarı gösteren öğrencilere hangi belgeler veriliyor?
Üstün başarı gösteren tüm önlisans ve lisans öğrencilerine yüksek onur (yüksek şeref) veya onur (şeref) belgesi verilmektedir.

47.     Tek ders sınav hakkını ne zaman kullanabilirim?
Öğrencilerin tek ders sınav haklarını kullanabilmelerinin şartı, zorunlu staj çalışması hariç mezuniyet için tek dersinin bulunması ve dersin devam şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu tek ders sınav hakkı güz veya bahar yarıyılı dersi olmasına bakılmaksızın güz, bahar veya yaz okulu final sınavlarından sonraki belirlenen tarihte eğitim süresi zarfında yalnız bir defa kullanılabilirken, başarısız olunması halinde ise bu ders hangi döneme ait ise o döneminde alınabilir. Bu sınavda ara sınav notları dikkate alınmaz ve 100 üzerinden 70 puan alınması yeterlidir. Yani tek ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrenciler takip eden dönemde tekrar tek ders sınavına giremezler. Bu sınava bir öğrencinin eğitim-öğretim süresi içerisinde yalnız bir defa girme hakkı vardır. Tek dersin oluştuğu ilk dönemde tek ders sınav hakkını kullanmayan öğrenciler bu haklarını kullanmış sayılırlar.

48.     Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu tüm burslarda başarısızlığın etkisi nedir?
KYK bursu, yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu bursların devam edebilmesi için hazırlık sınıfının bir yılda başarılması ve daha sonrasındaki önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimde ise bulunulan döneme kadar alınması gereken tüm derslerin alınması ve başarısız ders sayısının en fazla üç olması gerekir. Bulunulan döneme kadar alınması gereken tüm derslerin alınıp, başarısız ders sayısının üçten fazla olması halinde bu burslar başarısızlığın başlamasından itibaren öğrenim kredisine dönüştürülür.

49.     Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu tüm burslarda, herhangi bir işte sigortalı ya da emekli sandığına bağlı olarak çalışmamın bursa etkisi var mıdır?
Sigortalı veya Emekli Sandığına bağlı bir işte çalışmanızın tespiti alında bu burslar öğrenim kredisine dönüştürülür.

50.     Başarısız olduğum veya not yükseltmek amacıyla yeniden aldığım dersler için normal öğrenim ücretinin haricinde, ayrıca ücret yatırmam gerekiyor mu?
Hayır, sadece her öğretim yılı başında ödemiş olduğunuz normal öğrenim ücretinin dışında herhangi bir ücret ödemezsiniz.

51.     Mezuniyette hangi şartların tamamlanmış olması gerekir?
Hazırlık sınıfındaki E kuruna kadarki kurların tamamlanmış olması, önlisans ve lisans derslerinden alınması gereken zorunlu ve seçmeli tüm derslerin alınması, yani minimum kredinin sağlanış olması, genel not ortalamasının en az 2,50 olması ile stajın başarı ile tamamlanmış olması şarttır.

52.     Üniversitenin kütüphaneden nasıl faydalanabilirim?
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 08.30 / 24:00 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 09.00 / 24:00 saatleri arasında Zirve Üniversitesi öğrenci kimlik kartını sunmanız halinde Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü’nden hizmet alabilirsiniz. Zirve Üniversitesi mensupları ile öğrencileri dışındaki lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlere kitap ödünç verilmemekte olup, sadece Kütüphane içerisinde faydalanabilirler.

53.     Öğrencinin kendi isteği dışında hangi durumlarda kaydı silinir?
Eğitim-öğretim ücretinin ödenmemesi, ders kaydının yapılmaması, azami öğrenim süreleri sonunda mezuniyet için başarısız ders sayısının beşin üzerinde olması ya da İngilizce Hazırlık sınıfının E kuruna kadarki Communication ve Writing kurlarının tamamlanmamış olması, sağlık nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği raporla tespit edilmesi ve ilgili yönetim kurulunun da bu yönde karar vermesi durumunda, açıköğretim hariç herhangi bir yükseköğretim kurumunda önlisans veya lisans öğrencisi olarak kaydının bulunması, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca çıkarılma cezası aldığı durumlarda öğrencinin kaydı silinir.

54.     Mezun olan öğrencilere önlisans veya lisans diplomalarıyla birlikte başka hangi belgeler verilir?
Diploma almaya hak eden öğrenciler; Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü, Zirve Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlükleri ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü, danışman öğretim elemanı ile bölüm başkanlığına imzalatılmış olan ilişik kesme belgesini Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi halinde; önlisans veya lisans diplomalarının haricinde, lise diplomalarının aslı, Türkçe ve İngilizce transkriptleri, dosyalarında bulunan fazla fotoğrafları öğrencinin kendisine veya noter tasdikli vekâletnamede belirtilen şahsa teslim edilir.

55.     Üniversitenizin tüm programlarında yaz okulu açılmakta mıdır?
Üniversitemizin tüm programlarında yaz okulunun açılabilmesi için o ders için yaz okuluna müracaat eden öğrenci sayısının en az 15 olması şartıyla açılabilmektedir. Şayet sayı yeterli sayıya ulaşmadığı takdirde ilgili birimin uygun görmesi halinde başka bir üniversitenin yaz okuluna devam etme imkânınız vardır.

56.     Lise diplomamı alabilir miyim?
Mezuniyet veya ilişik kesme durumlarında lise diplomasının aslı verilir, öğrenci olanlara ise onaylı örnekleri verilir.

57.     Danışmanım kimdir, nasıl öğrenebilirim ve görevleri nelerdir?
Öğrencinin öğrencilik süresindeki her türlü öğrencilikle ilgili işleri ile ilgilenen akademik görevlidir. Öğrenciler, kendilerinin danışman öğretim elemanlarını, bölüm sekreterlerinden öğrenebilirler.
Danışmanın Görevleri:
Öğrencinin eğitim-öğretimi başarılı olarak sürdürmesi ve kanunda öngörülen sürede tamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler ve öğrenciyi aydınlatır.
Bölümde izlenecek öğretim planı, Zirve Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Hazırlık Okulu Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve diğer tüm kanun, yönetmelik, yönergelerde belirtilen hususlarda öğrenciyi bilgilendirir.
Gerekli görülen hallerde öğrencinin ailesine veya velisine eğitim-öğretim ile diğer hususlar hakkında bilgi verir.
Maddi sıkıntı içerisinde bulunan öğrencilerin yardım fonlarından yararlanmaları için girişimlerde bulunur.

58.     Ailem veya Gaziantep’teki adres bilgilerimden biri değiştiği zaman ne yapmalıyım?
Dilekçeye (FORM DİLEKÇE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ) ilgili mahalle muhtarından veya herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınacak olan onaylı “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” nin iliştirilerek Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Adres değişikliğini Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirmemesinden dolayı ulaşılamayan veya postada kaybolan evraklardan tamamen öğrenci sorumludur.